Bildiri Tam Metni

Bildiri sahibinin sunum yapmadığı bildirilere DOI numarası verilmeyecektir.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış, özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce’dir. Sempozyum sırasında her iki dilde simultane tercüme yapılacaktır. Sempozyuma kabul edilen özetlere ait bildiri tam metinlerinin yazım kurallarına uygun olarak düzenlendikten sonra 1 Eylül 2023 tarihine kadar AbstractAgent adresi üzerinden iletilmesi gerekmektedir.